Mona Lisa-Dijital Sanat 02

Bildiğiniz gibi leonardo da vinci ünlü eseri mona lisa pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur üzerinde yüzlerce çalışma yapılan tablo’nun bir farklı versiyonunu da ben yaptım, bilgisayar ortamında yapılan bu çalışmayı aşağıda görüyorsunuz biraz daha altta ise çalışmanın yakın plan görüntüsü var.

ustaya saygılarımla…

Mona Lisa hakkında ansiklopedik bilgi;

(La Gioconda veya La Joconde olarak da bilinir) İtalya,
Floransa’daki
Rönesans sırasında Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine resmedilmiş 16. yüzyıl yağlıboya portresidir. Resim halen Paris’teki Louvre Müzesi’nde Francesco del Giocondo’nun karısı, Lisa Gherardini Portresi başlığı altında sergilenmektedir. Tabloda oturmuş bir bayan resmedilmiştir, bayanın yüzünün kime ait olduğu hala gizemini korumaktadır.Yüz ifadesindeki belirsizlik, kompozisyonundaki anıtsallık, atmosferdeki ilginçlikler, tablo hakkındaki çalışmaları devam ettirmektedir.Bu tablo, geniş ölçüde tanındı; karikatürleri yapıldı, araştırıldı ve Louvre Müzesi’nin en önemli eserlerinden olarak düşünüldü.

devamı için tıklayınız

Mona Lisa tablosunun orijinalini görmek için tıklayınız

Dijital Sanat

“Dijital sanat veya sayısal sanat, genel anlamda üretilişinde bilgisayarın rol aldığı, fiziksel olmayan nesnelerin üretilmesiyle gerçekleşen sanat biçimine denir. Bu süreçte bilgisayar geleneksel anlamda bir yardımcı araçtan, vazgeçilmez bir ortak yaratıcı konumuna kadar uzanan tayfın herhangi bir yerinde bulunabillir.”Wikipedia

Daha fazlası için tıklayınız-1 veya Tıklayınız-2

arka plan,bilgisayar dekorasyon,dekoratif,dijital,dijital sanat,dikişsiz, eğirme ,eğrisi, fraktal geometri ,geometrik ,girdap ,grafik ,grid ,hareket, hat ,hipnotik, hipnoz ,ip, kavramsal,kompozisyon ,kıvrım, model ,modern ,mor, motifler, peçe ,rotasyon ,sanat, sanatsal, sarmal,soyut,soyut sanat,stil, süs ,süsleme ,süslü tasarlamak, tekrar ,tekstil ,vektör, web zeminler,arka plan, ağ, bağlantı,beyin, bilgi ,bilgisayar, bilim ,dijital ,doku, enerji ,futuristik, grafik, grid hat ,hücre, iletişim, illüstrasyon,kızdırma ,meşgul,modern, nokta ,noktası ,online,parlayan sanat,siber,soyut ,tasarlamak, teknoloji ,tül, web ,web sitesi,ışık, şekil,ahşap, arka plan ,bahar ,bahçe, bitki ,botanik, boya, boyama,boş ,dijital, doku ,doğa, duvar ,eski, flora, fırça, darbesi, grafik ,grunge ,illüstrasyon ,kaba, mavi ,orijinal,resim,rustik,sanat,sanatsal, serin, sezon ,suluboya, tasarlamak, tuval ,vintage, yaratıcı ,yüzey,çizim, çiçek ,çiçeklenme,background, computer, decoration ,decorative, digital ,digital art ,seamless, spinning ,curve, fractal geometry ,geometric ,vortex ,graphic ,grid ,movement, line ,hypnotic, hypnosis ,ip,conceptual,compositional ,folds,model,modern ,purple, motifs, veil ,rotation ,art, artistic, spiral ,abstract, abstract art, style, ornamental ,decorative ,ornate design, again ,textile ,vector, web floors,background, network, connection, brain, information ,Computer Science, digital ,texture, energy ,futuristic, graphics, grid line ,cell, communication, illustration ,glow ,busy, modern,period ,point ,online,glowing art ,cyber ,abstract ,design, technology ,tulle, web ,website ,light, shape,wood, background ,spring ,garden, plants ,Botany, paint, painting, blank ,digital, texture ,nature, wallpaper ,old, flora, brush, stroke, graphic ,grunge ,illustration ,coarse, blue,original,painting, rustic, art ,artistic, cool, season ,watercolor, design, canvas ,vintage, creative,surface design ,drawing, flower ,flowering,intergrund, computer, Dekoration ,dekorativ, digital ,digital art ,nahtlos, spinning ,Kurve,Fraktale geometrie ,geometrische -, vortex -, Grafik -, Netz -, Bewegungs -, Linien -, hypnotisch, Hypnose ,ip, nzeptionellen ,kompositorischen ,Falten, model ,modern ,lila,Motive, Schleier ,rotation ,Kunst, Kunst, Spirale ,Abstrakt, abstrakte Kunst, Stil, Dekorative,dekorativer ,Reich verzierten design -, wieder -, Textil -, Vektor -, web-Etagen,hintergrund, Netz, Verbindung, Gehirn, information ,Computer Science, digital ,textur, Energie,futuristisch, Grafik, raster, Zeile ,Zelle, Mitteilung, illustration ,Schein ,beschäftigt, modernen,Zeit -, Punkt -, online -, leuchtenden Kunst ,cyber -, abstrakten -, design -, Technologie -, Tüll -,web -, website -, Licht -, Form -,wood, hintergrund ,Frühling ,Garten, Pflanzen ,Botanik, Farbe, Gemälde, blank ,digital, textur,Natur, Tapete ,alt, flora, Pinsel, Schlaganfall, Grafik ,grunge,illustration ,grob, blau ,original,Malerei, rustikal, Kunst ,künstlerisch, kühl, Saison ,Aquarell, design, canvas ,vintage,kreativ ,Oberfläche, design ,Zeichnung, Blume ,Blüte,фон, компьютер, украшения ,декоративные, цифровое ,цифровое искусство ,бесшовные,прядения ,Кривой, фрактальной геометрии ,геометричесие ,вихрем ,графика ,сетка ,движение,линия ,снотворное, гипноз ,ip, концептуальные ,состав ,складки, модель ,современная,фиолетовый, мотивы, вуаль ,вращение ,искусство, художественный, спирали ,абстрактный,абстрактный, художественный, стиль, орнамент ,орнамент ,богато, снова ,текстиль ,вектор, веб-полы,фон, сеть, подключения, мозги, знания ,компьютер, наука ,цифровой ,тканей, энергии,футуристический, графика, линии сетки ,ячейки, диалог, иллюстрация ,свечение ,занят,современной, точки ,точки ,онлайн , в,светящиеся арт -, кибер -, Аннотация ,дизайн, технологии,тюль, веб ,сайт ,свет, форма,дерево, фон ,весна ,сад, растения ,ботаника, краски, живопись, пустой ,цифровой, текстуры ,природа, стена ,старый, Флора, кисти, ударов, графика ,гранж ,иллюстрации ,грубый, синий ,оригинал,картина, деревенский, искусство ,художественный, серия, сезон ,акварель, дизайн, холст ,Винтаж, креатив ,поверхность ,рисунок, цветы ,цветение,de fondo, equipo, decoración ,decoración, digital ,arte digital ,sin fisuras, de girar ,de la curva,la geometría fractal ,geometría ,vortex ,gráfica ,malla ,el movimiento, la línea ,hipnótico, la hipnosis ,la ip, conceptual ,la composición ,los pliegues, modelo ,moderno ,de color púrpura, motivos, velo ,rotación ,arte, artístico, espiral ,abstracto, abstracto, arte, estilo, ornamento ,decoración ,diseño adornado, de nuevo ,textil ,vector, web de suelos,de fondo, la red, la conexión, el cerebro, la información ,Ciencias de la computación digital ,la textura, la energía ,futurista, gráficas, la línea de la cuadrícula ,celular, comunicación, ilustración ,brillo ,ocupado, moderno, punto ,punto ,línea,color de arte ,ciber ,abstracto ,diseño, tecnología ,tul, web ,sitio web ,luz, forma,de madera, de fondo ,la primavera ,el jardín, las plantas ,Botánica, pintura, pintura en blanco,digital, textura ,naturaleza, papel pintado ,de edad, de la flora, pincel, accidente cerebrovascular, gráfico ,grunge ,ilustración ,grueso, azul ,original,pintura, rústico, arte,artístico, fresco, de temporada ,la acuarela, el diseño, la tela ,vintage, creativo ,diseño de la superficie ,dibujo, flor ,floración,背景、计算机、装潢装饰、数字、数码艺术的、无缝的旋转曲线的分形几何形状、几何漩涡图像,全球资源信息 数据库、行动、催眠,催眠术对知识产权的、概念性、compositional,有褶皱的模式,现代化、紫色的主题,面纱 、轮调、艺术、艺术、升级、摘要、抽象艺术风格装饰性的、装饰性的,华丽的设计,又、纺织、媒介、网上地板 背景、网络、关系、大脑、信息、计算机科学、数字、质地、能源、未来、图像,全球资源信息数据库线电、通信、说明的闪光忙着现代时期,指的、在线的、焕发 的艺术、网络、摘要、设计、技术、薄纱网、网站、电灯形状,Dijital Sanat,Dijital Art,resim,sanat,çizim,şekil,kalem,design,drawing,painting,art,artist,Mona Lisa,La Gioconda,La Joconde,Leonardo da Vinci,yağlıboya portre,16. yüzyıl,Louvre Müzesi,Lisa del Giocondo,Fransız,